Foto: Sara Mac Key

Björn Wahlberg


Jag är författare, översättare, förläggare, formgivare, bibliofil, cineast, tintinolog, frankofil med mera. Jag har helt enkelt väldigt många konvergerande intressen! Mitt livsmotto är: Follow your bliss. Bejaka din glädje.

EN HANDBOK I KONSTEN ATT FÖROLÄMPA MED FINESS


Här förklaras 240 kraft­uttryck ur kapten Haddocks kreativa vokabulär. Från klassiska uttryck som anfäkta och anamma, bomber och granater, krabbsaltade tångräkor och malliga mollusker till ovanliga ord och nybildningar som amöba, ektoplasma, grobian, kräkvinspimplare, luspudel, rullsvansapa, skabbhals och zinksvarvare. En inspirerande ordbok för alla som vill utöka sitt ordförråd och variera sina utbrott när ilskan kokar över. Bejaka din vrede.